info@rs-a.nl

(+31) 06 84 95 34 09

Advies & Consultancy

RS-A Consultancy kent een sterke adviestak. Onze adviseurs hebben brede bedrijfskundige opleidingen genoten waardoor zij prima in staat zijn om u bij te staan in kleine en grote adviestrajecten.
Maatwerk en persoonlijke betrokkenheid vormen de basis voor gedegen advies.
Advies kan in vele vormen voorkomen, over het algemeen concentreren onze werkzaamheden zich op de volgende adviestrajecten:

– startersbegeleiding,
– het begeleiden bij het schrijven van een ondernemingsplan,
– het toetsen van de haalbaarheid van een ondernemingsplan,
– financieringsaanvragen,
– internationaal zaken doen en
– overname & overdracht.

Indien u meer informatie wenst, verzoeken wij u contact op te nemen

Wat is een SWOT-analyse ?
Een veelvuldig gehoorde en gebruikte term binnen de consultancy is de zogenaamde SWOT-analyse. Bij het schrijven van uw ondernemingsplan zult u hier mee in aanraking komen. De SWOT-analyse is een handzame tool om uw bedrijfsrisico’s (en kansen) in kaart te brengen.

De SWOT-analyse bestaat uit een interne analyse: sterkten en zwakten (Strengths en Weaknesses) en een externe analyse: kansen en bedreigingen (Opportunities en Threats).

Indien u meer informatie wenst, verzoeken wij u contact op te nemen.

Notarisservice
Bij veel formele handelingen, zowel privé als zakelijk, is de tussenkomst van een notaris vereist. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan het oprichten of overdragen van een besloten vennootschap (B.V.) of het opmaken van huwelijkse voorwaarden. RS-A Consultancy kent sterke samenwerkingsverbanden met vooraanstaande notariskantoren. Hierdoor kunnen wij u snel en effectief begeleiden bij uw notariële handelingen, bovendien kunt u hierbij rekenen op gedegen advies. Samen met een vooraanstaand notariskantoor hebben wij diverse pakketten ontwikkeld, waarbij u tegen concurrerende tarieven uw notariële handelingen kunt laten verrichten en daarnaast ook advies krijgt.

U kunt hierbij denken aan advies over de te kiezen rechtsvorm of juridische structuur van uw onderneming(en) in combinatie met oprichting of overdracht.

Indien u meer informatie wenst, verzoeken wij u contact op te nemen.