info@rs-a.nl

(+31) 06 84 95 34 09

Belastingadvies

In de praktijk merken wij vaak dat ondernemers behoefte hebben aan slimme en praktische antwoorden op dagelijkse fiscale vragen waarmee zij geconfronteerd worden. Om deze reden kunnen onze cliënten altijd een beroep op onze (fiscale) helpdesk. Naast deze helpdeskfunctie, verzorgen wij ook uitgebreider fiscaal advies.
Onze fiscale afdeling is breed georiënteerd. De fiscale dienstverlening loopt uiteen van het verzorgen van aangiften tot uitgebreid advies.
Fiscale wet- en regelgeving
Onze belastingadviseurs vertalen de fiscale wet- en regelgeving naar op maat gesneden advies voor uw persoonlijke of zakelijke situatie. Dat doen we onder meer bij het verzorgen van de periodieke aangifteverplichtingen en het controleren van uw belastingaanslagen en beschikkingen. Daarnaast hebben we uw juridische positie en kunnen we u bijstaan in een juridische procedure.
Ook beoordelen wij uw jaarrekening op de juiste toepassing van fiscale wet- en regelgeving en het optimaal benutten van fiscale mogelijkheden.

Waar nodig treden onze adviseurs op de voorgrond, bijvoorbeeld bij de structurering van uw bedrijf naar de meest optimale fiscale en juridische structuur.

Onze fiscale dienstverlening behelst de volgende onderwerpen:

– klein/praktisch advies,
– inkomstenbelasting,
– vennootschapsbelasting,
– omzetbelasting (BTW),
– loonbelasting,
– successie & schenking en
– overig fiscaal advies.

De fiscale advisering is enerzijds gericht op het signaleren van fiscale risico’s, waardoor naheffingen/navorderingen in de toekomst kunnen worden voorkomen. Anderzijds is de fiscale advisering gericht op een verdere optimalisering van de belastingheffing en het benutten van kansen en faciliteiten.

Daarnaast kunnen wij u begeleiden in beroeps- en bezwaarprocedures en boekenonderzoeken.
Tevens kunnen wij namens u afspraken maken met de Belastingdienst en u begeleiden in diverse verzoeken en aanvragen.