info@rs-a.nl

(+31) 06 84 95 34 09

Checklist Overstapservice

Telefoonnummer: 06 84 95 34 09 / E-mail: info@rs-a.nl

U kunt de checklist ook hier downloaden en invullen

Uw bedrijfsnaam:

Naam voormalig accountant:

Telefoonnummer voormalig accountant:

Bij uw voormalige accountant kunt u de volgende bescheiden opvragen:

Inlog gegevens belastingdienst  

Fiscale nummers (OB, LH)  

kopie van de jaarrekening 20..  

kopie aangifte inkomstenbelasting 20..  

uitdraai grootboek 20..  

uitdraai proef-saldibalans per ….  

openstaande debiteurenlijst per …  

openstaande crediteurenlijst per…  

kopie VAR-verklaring (indien van toepassing)  

kopie aanslagen fiscus en/of voorlopige aanslagen VPB/IB 20..  

afschrijvingenstaat  

Salarisadministratie:

kopie identiteitsbewijzen werknemers  

kopie arbeidsovereenkomsten (en eventuele allonges) werknemers  

kopie loonheffingenformulier (OB, LH)  

stamgegevens personeel  

Loonstroken van afgelopen maanden  

cumulatieve loonstaten personeel  

loonjournaalposten lopend jaar  

eventuele bedrijfspensioenfondsnota’s en -afrekeningen ((indien van toepassing)  

Graag ontvangen wij tevens van u:

overzicht bedrijfsgegevens  

kopie paspoort (van uzelf en, indien van toepassing, uw partner)  

kopie actuele statuten bv / overeenkomst vof  

kopie actueel uittreksel KvK  

kopie aandeelhoudersregister  

kopie eigendomsaktes Aandelen/Onroerend Goed (indien van toepassing)  

kopie Algemene Leveringsvoorwaarden (indien van toepassing)  

kopie (penisoen/levens)verzekeringspolissen  

kopie diverse andere overeenkomsten, zoals:(indien van toepassing)  

*leningen

*kopie managementovereenkomst

*kopie aandeelhoudersovereenkomst (indien van toepassing)

*kopie financieringsovereenkomst

*kopie koop-/leveringsovereenkomst OG/Activa/Aandelen

*kopie huurovereenkomst