info@rs-a.nl

(+31) 06 84 95 34 09

Dividendbelasting

Ontvangt u dividend? De vennootschap waarvan u het dividend ontvangt, moet over de uitkering dividendbelasting inhouden. Deze ingehouden dividendbelasting kunt u verrekenen met de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. U moet hiervoor in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting aangeven hoeveel dividend u hebt ontvangen en hoeveel Nederlandse dividendbelasting hierop is ingehouden.

In een aantal situaties hebt u recht op (gedeeltelijke) vrijstelling of teruggaaf van de dividendbelasting.

U bent in het buitenland gevestigd

Als u in het buitenland woont of gevestigd bent en dividend ontvangt, kunt u soms vrijstelling of teruggaaf van de Nederlandse dividendbelasting krijgen. De Belastingdienst moet dan wel een belastingverdrag hebben met het land waar u woont.