info@rs-a.nl

(+31) 06 84 95 34 09

Inkomstenbelasting

De inkomstenbelasting is eigenlijk de moeder van alle belastingen in Nederland. Eigenlijk heeft elke persoon in Nederland en soms ook mensen die in het buitenland wonen met deze belasting te maken. U moet dan wel een “mens van vlees en bloed” zijn, deze belasting geldt enkel voor natuurlijke personen. Rechtspersonen, zoals een B.V. of N.V. hebben te maken met vennootschapsbelasting. De inkomstenbelasting is lang geleden ontstaan en in 2001 drastisch aangepast. Vanaf dat moment kende de inkomstenbelasting een zogenaamd boxenstelsel:
Box 1 Inkomen uit werk en woning.
Box 2 Inkomen voor mensen met een B.V. / N.V.
Box 3 Inkomen van mensen met vermogen boven € 21.139 (2013).
Er zijn dus drie verschillende soorten inkomen. Voor de inkomstenbelasting zijn deze verdeeld in 3 groepen (boxen) met ieder een eigen tarief. U kunt 3 belastbare inkomens hebben: in box 1, box 2 en in box 3. Hoeveel inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen u verschuldigd bent, berekent u door op de belastbare inkomens de tarieven toe te passen. De inkomsten worden per box behandeld en zo veel mogelijk per box belast.
Veel begrippen uit de inkomstenbelasting komen ook voor in andere fiscale wetten, zoals de loonbelasting en vennootschapsbelasting.
Verliesverrekening

Verlies uit de ene box kan niet worden verrekend met positief inkomen uit de andere box. Wel kan een box 2 verlies (tegen 25%) worden verrekend met inkomen uit box 1. Dit kan alleen als u (en uw partner) geen aanmerkelijk belang meer heeft.