info@rs-a.nl

(+31) 06 84 95 34 09

Juridische advies

Zeker van uw zaak

Van oprichting tot groei, en van overdracht tot fusie; in elke bedrijfsfase kan juridisch advies bepalend zijn voor het succes. RS-A Consultancy is zich bewust van de risico’s die het ondernemen met zich mee brengt en begrijpt dat de ondernemer deze risico’s zoveel mogelijk wilt beheersen, aan alle voorschriften wilt voldoen en niet te maken wilt krijgen met onverwachte risico’s. heeft ervaren deskundigen in dienst die precies die kennis, expertise en praktijkervaring bezitten waar uw situatie om vraagt. Onze juristen kunnen de ondernemer ondersteunen zodat de ondernemer zich kan blijven richten op zijn kernactiviteiten.

Ondersteuning door specialisten

RS-A Consultancy kan u bijstaan op een groot aantal terreinen waar juridisch deskundigheid vereist is. Onze juristen zijn voornamelijk gespecialiseerd in vraagstukken die vallen onder de volgende rechtsgebieden: arbeidsrecht, ondernemingsrecht, contractenrecht, huurrecht en sociaal zekerheidsrecht. Opstellen en beoordelen van diverse contracten, arbeidsconflicten, aanvragen uitkeringen UWV en advies bij het oprichten van een nieuwe onderneming zijn slechts een paar voorbeelden van de dagelijkse werkzaamheden van onze juristen.

Risico’s beperken met juridisch advies

Met RS-A Consultancy bent u zekerder van uw zaken. Onze juristen beschikken altijd over actuele kennis omtrent kwesties als cao, ontslagrecht, bedrijfsopvolging, vennootschapsrecht, aansprakelijkheden en overdracht. Onze juristen attenderen u bij recente wijzigingen in de wetten en regels zodat u indien noodzakelijk de vereiste maatregelen kunt nemen. Zo houdt u de juridische risico’s van het ondernemerschap in de hand.

Bezwaar en beroepsprocedures

Uit ervaring van onze juristen blijkt dat procedures bij de rechtbank vaak voorkomen kunnen worden door juridische advisering en het voeren van bezwaarprocedures bij de relevante instanties. Mocht een procedure bij de rechtbank niet uit te sluiten zijn, dan helpen we u graag verder door u te verwijzen naar een advocatenkantoor met wie wij samen werken.