info@rs-a.nl

(+31) 06 84 95 34 09

Loonbelasting

De voorheffing op de inkomstenbelasting is de loonbelasting. Elke werknemer die een salaris geniet moet loonbelasting betalen. Deze loonbelasting wordt door uw werkgever ingehouden op uw salaris, hij doet dit samen met de premies. De loonbelasting en premies worden sinds 2006 aan de Belastingdienst betaald. Als de werkgever de loonbelasting niet (of niet op tijd) afdraagt, dan krijgt hij een boete, rente en kosten in rekening gebracht. Strikt juridisch kunnen deze kosten op de werknemer worden verhaald, in de praktijk gebeurt dit gelukkig zelden.
De werkgever voert voor alle werknemers een loonadministratie, meestal doet de boekhouder / accountant dit. Op uw loonstrookje kunt u zien wat er allemaal wordt ingehouden en hoeveel.
Een werknemer heeft eigenlijk niets met de loonbelasting te maken, dit regelt de werkgever voor hem. De loonbelasting is eigenlijk een voorschot op de uiteindelijk te betalen inkomstenbelasting. In sommige gevallen hoeft u geen aangifte te doen, maar als u een eigen woning heeft, is aangifte doen verstandig. De loonbelasting houdt met een aantal elementen (zoals een eigen woning) geen rekening, dit wordt dan in de inkomstenbelasting gecorrigeerd. De auto is sinds 2006 opgenomen in de loonheffing.
De inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen worden in combinatie geheven. Het tarief voor salaris bedraagt tussen de 33% en 52%.