info@rs-a.nl

(+31) 06 84 95 34 09

Samenstellen jaarrekening

Als ondernemer drijft u uw onderneming in een bepaalde rechtsvorm. Dat kan zijn een eenmanszaak, een vennootschap onder firma (VOF) of een besloten vennootschap (B.V.).
Alleen bij bepaalde rechtsvormen (bijvoorbeeld een B.V.) is een jaarrekening verplicht. Dit komt omdat deze rechtsvormen ieder jaar de jaarrekening (deponeringsstukken) moeten deponeren bij de Kamer van Koophandel. Deze publicatieplicht is vastgelegd in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Het moet ervoor zorgen dat de financiële informatie beschikbaar is voor iedereen die daarin geïnteresseerd is.
Voor eenmanszaken en VOFs geldt deze verplichting echter niet, u bent in dergelijke gevallen dus niet verplicht een jaarrekening te laten samenstellen.
Het is echter wel ten zeerste aanbevolen een jaarrekening te laten samenstellen. De jaarrekening is namelijk een erg belangrijk bron waarin de bedrijfsleiding inzicht geeft in de prestaties van de onderneming. Daarom zult u in de praktijk zien dat bepaalde stakeholders (zoals de bank) ondanks de rechtsvorm van uw onderneming toch een jaarrekening van u zullen verlangen.
Voor de samenstelling van de jaarrekening is daarom de nodige deskundigheid vereist. Wij gaan een stap verder door daarnaast op uw onderneming toegespitste rapportages samen te stellen en deze te vertalen naar de toekomst. Onze specialisten en adviseurs werken met kennis aan uw branche en kunnen u zo tijdig en effectief adviseren.